צרו קשר

תכנון ויעוץ סביבתי

דף הבית Aviv > אודות ייעוץ סביבתי > תכנון ויעוץ סביבתי

תחום תכנון סביבתי עוסק בהיבטי איכות סביבה בכל ההיררכיות התכנון

ליווי סביבתי לתכניות מתאר ארציות ומחוזיות, תכניות אב, תכניות מתאר, מפורטות, הגשת תסקירי השפעה על הסביבה ומסמכים סביבתיים, ייצוג בוועדות השונות ועוד. בדגש הערכה של ההשפעות הצפויות לתכנית הפיתוח והאמצעים האפשריים לצמצום ההשפעות השליליות.

תכנון סביבתי כולל אינטגרציה של מומחים מדיסיפלינות רבות: אקוסטיקה, איכות אויר, אקולוגיה, נוף, מים, פסולת, אנרגיה, בניה ירוקה, הערכת סיכונים, וכיו״ב.