צרו קשר

תחומי פעילות

הנדסת סביבה

מים, אויר, שפכים, פסולת, קרקעות מזוהמות, בדיקות נאותות DD

ייעוץ סביבתי

תסקירי השפעה על הסביבה, נספחי נוף וסביבה, נספחים אקולוגים, בדיקות התכנות ובדיקות נאותות DD.

כלכלת סביבה 

בנייה ירוקה

ייעוץ תרמי, ליווי לתקן בניה ירוקה5281,הדמיות CFD  להצללות ורוחות, סקרים היסטוריים ואקולוגיים, Envision, Greenroads

פיתוח בר קיימא

חסכון במשאבים, דיווחי מעלה, דיווח וולונטרי על פליטות גזי חממה, התייעלות אנרגטית, מחזור וטיפול בפסולת, חסכון ושימור מים