צרו קשר

alt

בונים אתכם הצלחה

יזמי נדל”ן, מענה מלא ליזמי נדל”ן בתחומי הבנייה הירוקה, הנדסת סביבה ומים וייעוץ אשפה

חברה של יועצים, מהנדסים, מנהלים ובעיקר אנשים, אשר למעלה מ-30 שנה עוזרים לחברות המובילות בישראל לחולל פריצות דרך ולעמוד באתגרים מורכבים ובלתי שגרתיים בהם הם נתקלים במהלך הפרויקטים השונים.
הצוות שלנו מאגד תחת קורת גג אחת אנשי מקצוע ומומחים העומדים לרשותכם ופועלים כחלק מכם כדי לקדם את הפרויקט, תוך הקפדה על דיוק ומקצועיות.
המטרה שלנו היא להעניק לכם, יזמי נדל”ן, מענה מלא בתחומי הבנייה הירוקה, הנדסת סביבה ומים וייעוץ אשפה המהווים נושאים אקוטיים ורלוונטיים לכל פרויקט בנייה כיום.

הניסיון שלנו ההצלחה שלכם

שלב התב“ע

ניהול תכנון
ניהול פרויקטים למגורים ותעסוקה משלב בדיקת היתכנות, דרך גיבוש צוותי עבודה, התקשרויות, קבלת הצעות מחיר, ניהול היועצים משלב ההתנעה ועד שלב האישור הסטטוטורי.

נספח סביבתי
כתיבת נספחים סביבתיים: ניתוח מצב קיים, תכנית התארגנות אתר, מניעת מטרדים במהלך הבניה, תכלול הסוגיות הסביבתיות.

נספח הצללות ורוחות
בניית מודל תלת מימד לבחינת הצללות הפרויקט וביצוע בדיקות לחריגות רוח צפויות כתוצאה מהבינוי המתוכנן, לרבות תהליך אישור הנספחים בועדות התכנון מקומית/מחוזית/ארצית.

סקר עצים
ביצוע סקרי עצים מקיפים, ניתוחי ערכיות והתכנות העתקה, חוו”ד אגרונומית כולל אישורים מול פקיד היערות.

קיימות
יישום עקרונות פיתוח בר קיימא בתכנון, בהשראת מדד360.
ניתוח של עקרונות התכנון בראייה אינטגרטיבית, בנושאים כגון: הליכתיות, צל עירוני, תכנון רגיש למים, תחבורה רכה וחשמלית, כלכלה מקומית וקהילתיות, אנרגיה מקיימת ועוד.
ליווי צוות התכנון לאיתור ומיצוי הזדמנויות בנושא אלה.

ייעוץ איכות אויר
כתיבת הנחיות והוראות לתב”ע, הרצת מודלים לאיכות אויר.

פרוגרמה לצרכי ציבור
הכנת פרוגרמה לצרכי ציבור עבור הפרויקט ובהתייחס למרחב הסובב, תאום מול הרשות המקומית ומוסד התכנון הרלוונטי, הצבעה על פערים ומתן מענה תכנוני לפערים אלו.

תסקיר חברתי
כתיבת תסקיר חברתי בהתאם להנחיות הרשות להתחדשות עירונית. מיפוי בעלי העניין, לימוד ואפיון צרכי האוכלוסייה ותרגומם כהמלצות לתכנון /ביצוע.

ייעוץ אשפה
קביעת צרכי הפרויקט מבחינת פחי אצירה לסוגי פסולת, אומדנים וחישובי כמויות פסולת צפויות כתיבת הנחיות והוראות בנושא פסולת לשלב התב”ע.

קרקעות מזוהמות
הנחיות והוראות לשלב התב”ע, סקירה היסטורית מרחבית ומיפוי מגבלות בנושא קרקע, גזי קרקע ומי תהום בפרויקט, קידום תהליכי תיאום מול הרשויות והגנ”ס.

שלב תכנון ביצוע

בניה ירוקה
ליווי יזמים לעמידה בתקן בניה ירוקה מתחילת התכנון ועד תעודת גמר, לרבות פיקוח עליון באתר. עבודה לפי התקן ישראלי ותקן אמריקאיLEED .

נספח סביבתי
כתיבת נספחים סביבתיים לשלב ההיתר: ניתוח מצב קיים והשפעות התוכנית, תכנית ניהול והתארגנות אתר, הוראות ואמצעים לצמצום ומניעת מטרדים במהלך הבניה, אישור הנספח מול הרשויות.

קרקעות מזוהמות
כולל תכנית דיגום קרקע וגז קרקע PHASE Iהכנת סקרי, השגת אישורים ותיאום מול הגנ”ס ועירייה, פיקוח על ביצוע חקירה וטיפול בקרקע מזוהמת, הגשת דוחות ממצאים, כתבי כמויות ותהליך תיחור.

ייעוץ תרמי
עמידה בתקן מחייב לבידוד תרמי לפי תקנות התכנון והבניה, בניית מידול בתלת מימד לתפקוד האנרגטי של המבנה, עמידה בתקנים התרמיים5282 ,1045 .

ייעוץ אשפה
הכנת נספחי אשפה להגשה להיתר, חישוב כמויות פסולת, תיאום אישור תכנית הפינוי מול מחלקת תברואה בעירייה/תחנת רישוי, מתן הנחיות לתכנון מערך הפסולת, הנחיות תכנון לאדריכל, פונקציונאליות מחדרי אשפה, יעוץ לתכנון מערכת פנאומטית. פיקוח עליון באתר.

ייעוץ איכות אויר
מיפוי מפגעי אוויר שעלולים להתקיים בפרויקט , תכנון והנחיות למיקום פתחי פליטות חניונים תת קרקעיים, גנרטורים ומנדפים למניעת מטרדי זיהום אוויר. הרצת מודלים לפיזור מזהמים באוויר מפעילות תעשייתית ותחבורה בסביבת הפרויקט.

 

רוצים לשמוע עוד